วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-6


สำหรับบทความนี้ก็มีแบบฝึกเทคนิคการคิดเลขเร็วมาฝากค่ะ เป็นคณิตคิดเลขเร็วระดับขั้น ป.1-6 ค่ะ แบ่งปันข้อมูลดีๆ เพื่อเพื่อนครู เพื่อเด็กๆ และเยาวชนไทย ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ค่ะ 

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.1 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.2 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.3
เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.4 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.5 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.6
ขอบคุณผู้ออกข้อสอบทุกท่าน

1 ความคิดเห็น: