วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดคณิตคิดเร็ว พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดคณิตคิดเร็ว ป.1 - ป.6 พร้อมเฉลย
ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


 คณิตคิดเร็ว ป.1
..
 คณิตคิดเร็ว ป.2
..
 คณิตคิดเร็ว ป.3
..
 คณิตคิดเร็ว ป.4
..
 คณิตคิดเร็ว ป.5
..
 คณิตคิดเร็ว ป.6
..

หมายเหตุ แต่ละไฟล์เป็นไฟล์ .rar เมื่อแตกไฟล์ออกมาจะมีโฟลเดอร์ย่อย พร้อมเฉลย

..

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ O-NET ป.6

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย
..
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์
..
แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์
..
แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา
..
แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET การงานฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET
..

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.5
..
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5
..
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.5
..
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5
..
แบบทดสอบ ศิลปะ ป.5
..
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ป.5
..
แบบทดสอบ สุขศึกษา ป.5
..
แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
..

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.4
..
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4
..
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.4
..
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4
..
แบบทดสอบ ศิลปะ ป.4
..
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ป.4
..
แบบทดสอบ สุขศึกษา ป.4
..
แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
..

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 3
..

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 
1. คลิกลิ้งก์รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. จะเจอโฆษณาขึ้นมาประมาณ 5 วินาที รอจนครบ 5 วินาที แล้วกดข้าม (ตามภาพ) ก็จะเข้าเว็บที่เก็บไฟล์ข้อสอบ เช่น mediafire.com เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :)


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 3
..