วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-6


สำหรับบทความนี้ก็มีแบบฝึกเทคนิคการคิดเลขเร็วมาฝากค่ะ เป็นคณิตคิดเลขเร็วระดับขั้น ป.1-6 ค่ะ แบ่งปันข้อมูลดีๆ เพื่อเพื่อนครู เพื่อเด็กๆ และเยาวชนไทย ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ค่ะ 

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.1 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.2 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.3
เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.4 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.5 เทคนิคคิดเลขเร็ว ป.6
ขอบคุณผู้ออกข้อสอบทุกท่าน

ดาวน์โหลดคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-6


มีแนวข้อสอบคณิตคิดเลขเร็วมาให้เพื่อนครูและผู้สนใจได้ดาวน์โหลด ไว้ฝึกฝนลูกหลานค่ะ เป็นคิดเลขเร็วจาก สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขอบคุณคณะครูผู้ออกข้อสอบทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6


วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

คลังข้อสอบ ป.1-ป.6 ครบทุกกลุ่มสาระ

ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งข้อสอบประวัติศาสตร์ ข้อสอบพระพุทธศาสนา ข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระมีหลายชุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรวมไฟล์เข้าด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการดาวน์โหลดข้อสอบค่ะ สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดตามนี้เลยค่ะ :)
 1.  คลิกเลือกไฟล์ข้อสอบที่ต้องการ (จะลิ้งก์ไปเว็บฝากไฟล์)
 2. คลิกปุ่ม Download 
 3. กรอกรหัสพยัญชนะหรือตัวเลข ในช่องสี่เหลี่ยม
 4. คลิกปุ่ม Download อีกครั้ง
 5. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นต้องขยายไฟล์เสียก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์ไป จากนั้นคลิกที่ Extract Here ไฟล์ข้อสอบที่บีบรวมกันไว้ก็จะแตกขยายออกมาเป็นโฟลเดอร์ ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ก็จะเจอข้อสอบหลายชุดในโฟลเดอร์นั้นๆ ค่ะ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.5…… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.3ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1
ขอบคุณเจ้าของลิ้งก์ที่แบ่งปันข้อสอบเพื่อเพื่อนครูค่ะ

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ระดับชั้น ป.1-6

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6